របៀបលេង Snooker ជាល្បែងភ្នាល់កីឡាដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំង

A place for general on-topic EQ discussion!
SUMCHHAYSEO
Posts: 8
Joined: Wed Nov 01, 2023 12:56 pm

របៀបលេង Snooker ជាល្បែងភ្នាល់កីឡាដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំង

Post by SUMCHHAYSEO »

Image

របៀបលេង Snooker គឺជាល្បែងភ្នាល់កីឡាមួយទៀត ដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំង នៅក្នុងប្រទេសយើង ក៏ព្រោះយើង មានអត្តពលិក ដែលមានសមត្ថភាពលេង ស្នុកឃ័រប៉ុកបីយែ លំដាប់កំពូលនៅលើពិភពលោក ដែលមានឈ្មោះក្នុងសង្វៀន ដែលធ្វើអោយកីឡា ស្នូកឃឺកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាព វាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ បន្ថែមទៀតផងដែរ ហើយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ន មាន​តុ​ស្នូកឃ័រ​ដែល​ត្រូវ​តាម​ស្តង់ដារ​អន្តរជាតិជាច្រើន ។

បានបើកឡើងដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មកាន់តែទូលំទូលាយ រួមទាំងក្មេងជំទង់ ឬយុវវ័យផងដែរ ចាប់ផ្តើមធ្វើ ការចុះឈ្មោះ មិនស្មុគស្មាញទាល់តែសោះ ដែលអាចប្រើបានយ៉ាងទូលំទូលាយ ជាមួយគេហទំព័រយើង ហើយយកចិត្តទុកដាក់ និងសិក្សាពីរ របៀបលេង Snooker ជាច្រើន ដែលឡើងតាមលំដាប់ គេហទំព័រកាស៊ីណូអនឡាញយើង បានមើលឃើញពីសារៈសំខាន់ នៃកីឡានេះហើយ ដូច្នេះហើយទើបយើងបានបើកតុ សម្រាប់ការដាក់ភ្នាល់នៅលើ កីឡាស្នូកឃ័រ នៅក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញសម្រាប់សមាជិក មានជម្រើសភ្នាល់កីឡាមួយប្រភេទទៀត ។របៀបលេង Snooker
wreckfull
Posts: 71419
Joined: Sat Mar 18, 2023 8:42 am

Re: របៀបលេង Snooker ជាល្បែងភ្នាល់កីឡាដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំង

Post by wreckfull »

Post Reply